Bugün
 
Açılış Sayfam Yap    |   Sık Kullanılanlara Ekle
SRC BELGESİ               EĞİTİMLERİMİZ ve PSİKOTEKNİK RAPORLARI VERİLİR
ANA SAYFA | KURSUMUZ | KADROMUZ | REFERANSLARIMIZ | YETKİ BELGEMİZ | iLETiSiM
04 HAZİRAN 2011 SRC 4 SINAVI ÇIKMIŞ SORULARI  
1.Dört zamanlı motorlarda çalışma sırası aşağıdakilerden hangisidir?
  Emme-sıkıştırma-ateşleme-egzoz
Sıkıştırma-emme-ateşleme-egzoz
Ateşleme-emme-sıkıştırma-egzoz
Emme-ateşleme-sıkıştırma-egzoz

2.Aşağıdakilerden hangisi araçlar yüklenirken dikkat edilmesi gereken kurallardandır?
  Yükün karayoluna düşmemesi için araç yavaş sürülmelidir
Yükün karayoluna akmaması, kaymaması için araç yavaş sürülmelidir
Yükün her türlü yolda dengesinin bozulmaması için araç yavaş ve dikkatli sürülmelidir.
Yük karayoluna değmeyecek, düşmeyecek, akmayacak, dengeyi bozmayacak, sürüş güvenliğini etkilemeyecek şekilde araca yüklenmelidir.

3.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Sağa ve sola devamlı virajlar işareti, birbirini 100 metreden daha kısa mesafede takip eden tehlikeli virajların varlığını belirtmektedir.
Görüş kısıtlanması ve iki şeritli yollarda sollama (geçme) yasağı virajlar için geçerli değildir
Virajlara girişte, güvenlik için en önemli faktör “giriş hızı”dır
Hızı azaltmakla, virajda karşılaşılacak etkiler en aza indirilmiş olur.

4.Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardan değildir?
  Cankurtaran veya özel amaçlı taşıtlarla, yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar
Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları.
Trafik güvenliğini koruma veya trafik kazasına el koyma amacıyla olay veya kaza yerine giden trafik hizmetlerine ait araçlar.
Görev hali dışındaki itfaiye araçları ile benzeri acil müdahale araçları.

5.Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin koşulları arasında yer almaz?
  Yargılama yerine tanımlama
Denetleme yerine işbirliği
İçtenlik yerine art niyet
Umursamazlık yerine değer verme

6.Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yurt içi taşımalarda, gönderen tarafından gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini, paketleme veya ambalaj Şekli ile gerçek değerini belirleyen ve gönderenin beyanına dayanan ilgili mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir?
  Sevk irsaliyesi
Taşıma senedi
Fatura
Taşıma sözleşmesi

7.Aşağıdakilerden hangisi kasko sigortalarında kesinlikle teminat dışında kalır?
  Aracın çalınması
Araçta taşıma sınırından fazla yük ve yolcu taşınması yüzünden meydana gelen zararlar.
Aracın yanması
Aracın devrilmesi

8.Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala Şerit değiştirmek yasaktır?
  Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 150 m.
Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 200 m.
Yerleşim birimi içinde 60 m, yerleşim birimi dışında 250 m.
Yerleşim birimi içinde 70 m, yerleşim birimi dışında 300 m.

9.Göğüsteki açık yaralanmanın en önemli tehlikelerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?
  Kalp atışının hızlanması
Kalp atışının azalması
Yaranın kolay mikrop alması
Göğüs kafesine giren havanın akciğeri küçültmesi

10.Kamyon, kamyonet türü motorlu araçların periyodik muayeneleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  İlk iki yaş sonunda ve devamında iki yılda bir,
İlk üç yaş sonunda ve devamında iki yılda bir,
İlk iki yaş sonunda ve devamında yılda bir,
İlk bir yaş sonunda ve devamında yılda bir,

11.Yerleşim birimleri içinde ve yerleşim birimleri dışında bulunan kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarına en az kaç metre mesafede duraklama yapılamaz?
  Yerleşim birimleri içinde 5 metre, yerleşim birimleri dışında 100 metre
Yerleşim birimleri içinde 10 metre, yerleşim birimleri dışında 150 metre
Yerleşim birimleri içinde 15 metre, yerleşim birimleri dışında 140 metre
Yerleşim birimleri içinde 5 metre, yerleşim birimleri dışında 150 metre

12.Teknik açıdan güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Hızın viraja girilmeden azaltılması gerekir.  Viraj  içinde gaz kesmek aracın arkasının savrulmasına neden olur.
Hız arttıkça daha uzağa bakılarak trafikte oluşabilecek durumlar önceden tahmin edilmeye çalışılmalıdır.
Mümkün oldukça trafikteki diğer araçlarla aynı hızda gidilmelidir. Ortalama ve istikrarlı bir şekilde seyretmek tehlikeleri azaltır.
Öndeki araç her zaman yeterli emniyet mesafesinden takip edilmeli, ancak ileride sollama yapılmayacaksa araya araç girmesine izin verilmemelidir.

13.Frenleme mesafesinin değişiklik göstermesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
  Aracın hızı
Yol yüzeyinin durumu
ABS
Yolun eğimi

14.Kuru havada takip mesafesi ne kadar olmalıdır?
  2 saniyede kat edilecek yol mesafesi kadar
3 saniyede kat edilecek yol mesafesi kadar
4 saniyede kat edilecek yol mesafesi kadar
5 saniyede kat edilecek yol mesafesi kadar

15.Yapılan tespit sonucunda belirlenen limitlerin üzerinde alkollü içki aldığı ikinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri ne kadar süreyle geçici olarak geri alınır?
  3 ay
6 ay
1 yıl
2 yıl

16.Yüklü ve yüksüz ağırlıkları gösteren madeni levha aracın neresinde ve hangi ebatta olmalıdır?
  Kasanın arka kapak ortasında 24x24 cm. ebadında
Kasanın sağ yan kapak ortasında 24x24 cm. ebadında
Kasanın sol yan   kapak ortasında 24x24 cm. ebadında
Kasanın her üç kapağının ortasında 24x24 cm. ebadında

17.Çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu kaç metreyi geçerse üzerine kırmızı bez veya kırmız yansıtıcı asılmalıdır?
  2,5
3,5
4,5
5,5

18.Dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde bozulan araçlar için, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının diğer araç sürücüleri tarafından en az kaç metreden açıkça görülebilecek Şekilde yerleştirilmesi gerekir?
  50 metre
100 metre
150 metre
200 metre

19.Dökme atık taşımasında tehlike etiketleri (plakartlar) aracın neresine
takılmalıdır?
  Her iki uzun kenarına ve arkaya
Sadece iki uzun kenarına
Sadece arkaya
Sadece sol kenara

20.İşaretleme mecburiyeti olan bir taşımada uygun bir ikaz yeleği hangi
durumlarda bulundurulmalıdır?
  Sadece tank konteyner ile yapılan taşımalarda
Birden fazla tehlikeli madde taşımalarında
Sadece sınıf 3’e ait tehlikeli madde taşımalarında
Tüm taşımalarda

21.Bir veya birden fazla gönderenden, toplu veya parça başı eşyanın teslim alınarak işletmecinin gözetimi ve denetimi altında yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, aktarma ve gönderilene teslim gibi hizmetlerin yapıldığı yer aşağıdakilerden hangisidir?
  Kargo
Acente
Nakliyat ambarı
Nakliyat ambarı işletmecisi

22.Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi R1 yetki belgesi almak zorundadır?
  Yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklar
Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklar.
Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacaklar.
Yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacaklar.

23.Bulgaristan’la bağlantıyı sağlayan sınır kapısı aşağıdakilerden hangisidir?
  Habur
İpsala
Hamzabeyli
Türkgözü

24.Taşımacının kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapması halinde, alması gereken yetki belgesi türü aşağıdakilerden hangisidir?
  K1
K3
K2
H2

25.Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, L2 yetki belgesi almak için başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş taşıtlarının istiap haddi en az kaç ton almalıdır?
  50
75
150
300

26.Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  İnsan dışındaki canlılar ile özelliği olan eşyaların taşınmasında kullanılan taşıtlar ile özel amaçlı/donanımlı taşıtların bu özelliklerinin araç tescil belgelerinde belirtilmesi gerekmez.
Yetki belgesi sahiplerinin taşımalarda kullanacağı taşıtların, ilgili mevzuatta belirtilen istiap haddi, ağırlık, boyut ve yüksekliklerine uygun olması zorunludur.
Eşya taşımalarında kullanılan kamyon, römork ve yarı römorkların kapalı kasa veya tenteli veya brandalı olması şarttır
Açık olarak taşınması zorunlu olan eşya, karayolu trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde yüklenerek ve bağlanarak taşınabilir.

27.Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, eşya ve kargo taşımacılığında çalışacak sürücülerin yaş sınırı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  60 yaşından gün almamış olmaları gerekir.
63 yaşından gün almamış olmaları gerekir.
64 yaşından gün almamış olmaları gerekir.
65 yaşından gün almamış olmaları gerekir.

28.Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, P2 yetki belgesi sahiplerinin en az kaç adet dağıtıcı elemana sahip olması gerekir?
  20
30
10
25

29.C2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az kaç birim özmal taşıtı olması Şarttır?
  1
3
10
12

30.Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?
  Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları.
Taşıma işleri komisyonculuğu yapanlar
Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı ve tesisleri
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar

31.Diz ile ayak arasındaki kemik kırıklarında uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?
  Topuktan dize kadar
Dizden kalçaya kadar
Topuktan kalçaya kadar
Topluktan koltuk altına kadar

32.Aşağıdakilerden hangisi Şok belirtisi değildir?
  Ciltte soğukluk, solukluk, nemlilik
Solunumun olmamas
Solunum güçlüğü
Uyuklama, huzursuzluk

33.Aşağıdakilerden hangisi kesik yaralanmalarında ilk yardım önlemidir?
  Yara kenarlarını birbirine yaklaştırarak sarmak.
Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarmak.
Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak.
Müdahale etmeden sağlık kuruluşuna sevk etmek

34.Yetişkin bir insana dakikada kaç kez suni solunum uygulanır?
  10 - 15 arası
15 - 20 arası
20 - 30 arası
40 - 50 arası

35.Harita üzerindeki derece, dakika ve yön bilgilerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Haritanın alt ve üst tarafındaki derece ve dakikalar boylamı gösterir
Haritanın sağ ve sol iki yanındaki derece ve dakikalar enlemi gösterir
Boylamlar (E) işaretli olup, batıyı gösterir
Enlemler (N) işaretli olup, kuzeyi gösterir

36.Haritada bir noktanın mevkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  Önce enlemi sonra boylamı okunur
Önce yüksekliği sonra boylamı okunur
Önce derinliği sonra yüksekliği okunur
Önce boylamı sonra enlemi okunur

37.Tehlikeli yük taşıyan araç sürücüsünün bir kaza sırasında nasıl davranması gerektiğini gösteren evrak aşağıdakilerden hangisidir?
  Taşıma İrsaliyesi
Uygunluk Belgesi
Kaza/Yazılı Talimatlar
Radyoaktif Maddelerin Taşınmasına Yönelik Taşıma İzni

38.Aşağıdakilerden hangisi ADR’ de belirtilen 5.2 sınıfına girer?
  Kendi kendine yanan maddeler
Organik peroksitler
Asidik maddele
Yanıcı sıvı maddeler

39.Bir araca, üzerleri çizik olan tehlike etiketleri apıştırılmış paketler yüklenmek istendiğinde sürücü ne yapmalıdır?
  Sürücü bu paketlerin yüklenmesine izin vermez, çünkü etiketleme kurallara uygun değildir.
Tehlikeli madde kontrolörü izin verirse sürücü yükleme yapabilir
Sürücü yükleme sorumlusunun garantisine itibar etmelidir.
Bu paket toplam yükün bir parçası olduğu için, yüklenmesinde bir sakınca yoktur, yükletilir

40.Karayoluyla  aşınacak  tehlikeli  maddeler  ADR sözleşmesine  göre  kaç  sınıfa ayrılmıştır?
  Üç sınıfa
Beş sınıfa
Yedi sınıfa
Dokuz sınıfa

41.Aşağıdakilerden  hangisi  sürücülerin  eylemlerinde  trafik  açısından  beklenen verimliliğin Gerçekleşmesi için taşımaları gereken nitelikler arasında yer almaz?
  Asgari düzeyde yoğunlaşma becerisi
Doğrudan gözlem becerisi
Aracın hızını ve yönünü doğrudan ayarlama becerisi
Yol ve trafik koşullarındaki risklerin farkında olma bilinci

42.Aşağıdakilerden hangisi defansif sürücülük için önemli kurallardandır?
  Probleme girmemek
Problem tespit edildikten sonra çözmek
Problem oluştuktan sonra uzmanına çözdürmek
Problemi iyi anlamak

43.Aşağıdakilerden hangisi sürücü davranış modeli bileşenlerinden değildir?
  Hava koşulları
Yatkınlıklar
Hareket belirleyicileri
Durumsal etkenler

44.Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin
Çalışmalarına ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)’na göre; her yirmi dört saatlik süre içinde sürücünün günlük dinlenme süresi kesintisiz en az kaç saattir?
  10
11
12
14

45.Dört saat otuz dakikalık taşıt kullanma süresinin sonunda sürücü bir dinlenme süresini kullanmaya başlamayacaksa en az kaç dakikalık bir mola verir?
  30
35
40
45

46.Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç Şoförlerinin hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  6 günlük araç kullanma süresinden sonra 1 gün
5 günlük araç kullanma süresinden sonra 1 gün
5 günlük araç kullanma süresinden sonra 2 gün
6 günlük araç kullanma süresinden sonra 2 gün

47.Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin
Çalışmalarına ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)’na göre; herhangi bir on beş günlük sürede, toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?
  Altmış saat
Yetmiş saat
Seksen saat
Doksan saat

48.Aşağıdakilerden hangisi aracın hızının azaltılması gereken yerlerden değildir?
  Kavşaklar
Geçitler
Tepe üstleri
Bölünmüş yollar

49.Kavşaklarda ilk geçiş kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara yol vermek zorundadır.
Ana yoldaki sürücüler tali yoldan çıkan sürücülere yol vermelidir
Dönel kavşak dışındaki sürücüler kavşak içindeki araçlara yol vermelidir
Kontrolsüz kavşaklarda sağdaki araca yol vermelidir

50.Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede park etmek yasaktır?
  5
10
15
20